Portfolio > Synthesis

"Yellow Circle"
Acrylic on Canvas
90"x60"
1970
Black Circle
Acrylic & Oil on Canvas
90"x70"
1970
Untitled #4
Acrylic & Oil on Canvas
48"x48"
1975
Squash
Acrylic on Canvas
72"x40"
1978
Untitled #1
Acrylic on Canvas
60"x47"
1979
Perfect Mondrian? #8
Acrylic on Canvas
48"x48"
1991
Perfect Mondrian? #12
Acrylic on Canvas
30"x30"
1990
Untitled
Acrylic on Board
20"x30"
2008
Untitled #5
acrylic on Board
20"x30"
2008
Untitled #6
acrylic on Board
20"x30"
2008
Untitled #3
acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #1
acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #2
acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #3
Acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #4
Acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #5
Acrylic on Board
20"x30"
2008
Black Square #6
Acrylic on Board
20"x30"
1996
Black Square #7
Acrylic on Board
20"x30"
1995
Untitled #7
Acrylic on Board
20"x30"
1995
Untitled #8
Acrylic on Board
20"x30"
1995
Untitled #9
Acrylic on Board
20"x30"
1996
Untitled #10
Acrylic on Board
20"x30"
1996